DANH SÁCH CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG KÈM THEO PHIẾU TRẢ LỜI LẦN 4

Nối tiếp sự thành công của các đơn hàng trước và nhu cầu tìm kiếm lao động có tay nghề của thị trường lao động Hàn Quốc ngày càng cao, Công ty TNHH quốc tế Interco ngay lập tức bắt tay vào lần tuyển chọn nguồn lao động cho lần 4. Dưới đây là phiếu trả lời kèm danh sách những lao động tham gia thi tuyển.

1. PHIẾU TRẢ LỜI CỦA CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC

2. DANH SÁCH CHUẨN BỊ NGUỒN LAO ĐỘNG